сучасна...
    традиційна...
      інноваційна...
Переяслав-Хмельницька
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІст. №5

офіційний шкільний сайт
Адреса: 08403, Київська обл.,
м.Переяслав-Хмельницький,
вул. Космонавтів 22
Телефон:
7-21-49 (Секретар)
E-mail:
zooch5@ukr.net
Попередній
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
Наступний
Меню сайта
 
Про школу
 
Дозвілля
 
Корисні посилання
Ми знаходимось тут
 

Науково - методична робота

Звіт про методичну роботу ЗОШ І-ІІІст.№5 за 2015/2016 н.р.

Наказ "Про організацію методичної роботи в 2016-2017 навчальному році"

Рекомендації до оформлення документації ШМО

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту

 

 

Структура методичної роботи в ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 на 2016-2017 н.р.

 

Основні завдання методичної ради школи

 1. Організація діяльності шкільних методичних об’єднань ;
 2. роботи вчителів-наставників;
 3. аналіз результатів вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів;
 4. аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів ;
 5. аналіз проведення Всеукраїнських олімпіад учнів з базових навчальних дисциплін;
 6. надання методичної допомоги вчителям, в тому числі і новоприбулим.

Основні функції методичної ради школи

Організаційно-педагогічна:

 1. Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій.
 2. Створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці.
 3. Здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо).
 4. Розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження.
 5. Координація діяльності з питань методичної роботи з міськими методичними об'єднаннями.
 6.  Організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості.
 7.  Організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами.
 8. Проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів (програм, навчальних планів тощо).

Інструктивно-методична:

 1. Інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу.
 2. Оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

Організаційні заходи:

 1. Поновити інформаційні стенди:
 • «Атестація вчителів»,
 • «Методична робота в школі»,
 • «Школа молодого вчителя»,
 • «Науково-методична робота».
 • «Освітні технології»
 1. Ознайомити вчителів-предметників з обласними та міністерськими Інструктивно- методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-2017 н. р. (серпень –вересень 2016 р., Чайка Н.О.).
 2. Ознайомити вчителів початкових класів з обласними та міністерськими Інструктивно- методичними рекомендаціями щодо впровадження Нового Державного стандарту початкової школи та вивчення дисциплін у 2016-2017 н. р. (серпень –вересень 2016 р., Чайка Н.О.).
 3. Ознайомити вчителів, які викладають навчальні предмети у 8 класі з обласними та міністерськими Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо впровадження Нового Державного стандарту базової школи та вивчення дисциплін у 2016-2017 н. р. (серпень – вересень 2016 р., Чайка Н.О.).
 4. Опрацювання з вчителями Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ № 496 від 03.06.08).
 5. Опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (основна та старша школа) (Лист МОН України № 1/11-7407 від 08.09.09)
 6. Опрацювати Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, за якими буде проводитись оцінювання навчальних досягнень учнів у початкових класах у 2016-2017 н. р.
 7. Ознайомити вчителів - предметників із навчальними посібниками та програмами, за якими будемо працювати у 2016/2017 н. р. (серпень –вересень 2016 р., Чайка Н.О.).
 8. Поповнювати картотеку методичної літератури, статей педагогічних та фахових журналів (протягом року, бібліотекар, заступники директора).

Робота над науково-методичною проблемою:

       «Системне формування життєвої компетентності та виховання гуманітарної, інформаційної, правової, психологічної культури учнів».

В рамках роботи над даним питанням:

 1. Спланувати роботу шкільних методичних об’єднань .
 2. Постійно знайомити вчителів з новинками методичної та педагогічної літератури з проблемного питання роботи школи (протягом року, члени методичної ради).
 3. Дібрати та систематизувати теоретичний та практичний матеріал для проведення педагогічних рад. Провести індивідуальні та групові консультації: Про ведення класних журналів у 1-11 класах ( Чайка Н.О.)
 4. Про ведення журналів гурткової роботи ( Чайка Н.О.)
 5. Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками НВП. ( Чайка Н.О.)
 6. Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін. ( Чайка Н.О.)
 7. Консультації з учителями, що атестуються. Складання плану атестації. ( Чайка Н.О.)
 8.  Роль класного керівника в згуртуванні учнівського колективу.( Кардашевська І.І.).
 9. Індивідуальна робота з учнями. ( Чайка Н.О.)
 10. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11 класу ( Чайка Н.О.)
 11. Правовиховна робота серед учнів та батьків. ( Аврамич В.О.)
 12. Складання психолого-педагогічної характеристики (Аврамич В.О.)
 13. Поповнювати фонд бібліотеки школи навчальною і методичною літературою відповідно до Державного стандарту (постійно,бібліотекар, адміністрація)
 14. Забезпечити активну співпрацю вчителя з батьками, із шкільним психологом, з метою збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей (постійно, адміністрація)

ЗАСІДАННЯ 1

СЕРПЕНЬ

 1. Аналіз методичної роботи за 2015 – 2016 навчальний рік, основні завдання методичної ради та шкільних методичних об єднань на наступний навчальний рік.
 2. Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань.
 3.  Розподіл обов’язків між членами ради.
 4.  Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2016– 2017 навчальному році
 5. Про залучення учнів школи до участі у конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник», «Колосок», Геліантус» та ін.
 6. Огляд нормативних документів, новинок психолого – педагогічної літератури (« Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально – виховного процесу у закладах освіти Київщини в 2016 – 2017 навчальному році», «Резолюції серпневих педагогічних конференцій»).
 7. Погодження календарно – тематичних планів роботи вчителів на І семестр 2016 – 2017 навчального року.

ЗАСІДАННЯ 2

 ЛИСТОПАД

 1. Робота з обдарованими дітьми. «Нестандартні форми роботи на уроці в контексті креативного розвитку учнів засобами мистецької освіти».
 2. Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та участь у ІІ (міському)етапі.
 3. Проведення предметних тижнів (з досвіду роботи вчителів).
 4. Огляд педагогічної літератури з теми «Сучасний урок засобами мистецької « освіти».
 5. Методичні поради молодим вчителям «Як зробити урок ефективним».

ЗАСІДАННЯ 3

СІЧЕНЬ

 1. Організація вивчення нового матеріалу на уроці (вернісаж педагогічних ідей).
 2. Про підготовку учнів до ЗНО – 2017.
 3. Обговорення результатів участі учнів у ІІ етапі олімпіад .
 4. Про результативність роботи колективних форм методичної роботи у І семестрі 2016 – 2017 навчального року.

ЗАСІДАННЯ 4

КВІТЕНЬ

 1. Стан навчально-виховного процесу в школі.
 2. Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.
 3. Підсумки атестації, курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації
 4. Підготовка до державної підсумкової атестації випускників школи. Погодження додатків до завдань державної підсумкової атестації.
 5. Огляд нормативних, директивних документів, новинок  психолого – педагогічної літератури.

ЗАСІДАННЯ 5

 ЧЕРВЕНЬ

 1.  Виконання наказу про методичну роботу в школі.
 2.  Оцінка методичної роботи школи за ІІ семестр. Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.
 3. Аналіз роботи педколективу над проблемою школи у 2016 – 2017н.р.
 4.  Виконання навчальних програм учителями школи у 2016 – 2017 н.р.
 5. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік
 6. Підведення підсумків навчально-виховної роботи у 2016 – 2017 н.р.

План-графік

вивчення навчальних досягнень учнів ММК на 2016-2017 н.р.

 1. Іноземна мова ( поч. сер. ланка)
 2. Математика (алгебра, геометрія)
 3. Історія України
 4. Біологія
 5. Музичне мистецтво
 6. Образотворче мистецтво
 7. Інформатика

Заходи по роботі з обдарованими дітьми

 1. Конкурс художньої творчості учнів 1-4 класів.                         -   ( протягом року)   - Класоводи
 2. Конкурс міжнародного рівня «Кенгуру».                                    -   (протягом року)    - Вч.математики.
 3. Всеукраїнський конкурс «Патріот».                                                   -    (жовтень)          -  Бондарєв О.М., Ігнатенко В.В., Козоріз Л.В., Дзюба О.Ю.
 4. Міжнародний    дитячий конкурс з укр.мови ім. П.Яцика.     -  (листопад )          - Вч. укр. мови
 5. Конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка.                                                  (березень)          -  Вч. укр. мови
 6. Міжнародна гра «Геліантус».                                                                -   (листопад)          - Степаненко І.П., Степаненко Л.А., Ігнатенко В.В.
 7. Всеукраїнська гра «Соняшник»                                                           -    ( січень)              -  Полтавець Л.М
 8.  « Sunflower» - 2016                                                                                  -  ( 30 листопада)      -  Данилко Л.В.

План-графік

забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів на 2016-2017 н.р.

Майстер-класи :

 • Сідько Н.Г. «Розвиток зорової культури і творчої уяви на уроках англійської мови в 5-8 класах» ( в рамках дослідно-експериментальної роботи на міському рівні).   (жовтень)
 • Оврашко С.І. «Спорідненість «легких» і «серйозних» жанрів як фактор розширення музичного кругозору школярів» ( в рамках дослідно-експериментальної роботи на шкільному рівні ).     ( листопад)
 • Козоріз  Л.В. «Формування у школярів образно-асоціативного мислення під час вивчення «Історії образотворчого мистецтва» та «Живопису» ( в рамках дослідно-експериментальної роботи на міському рівні ).     ( лютий)
 • Бондарєв О.М. «Роль учителя фізичної культури в становленні успішної особистості»    ( листопад)
 • Кравченко В.В. «Застосуваня сучасних технологій навчання на уроках математики та їх вплив на розвиток креативного мислення учнів»    (грудень) 
 • Степаненко Л.А. «Використання методу проектів у реалізації концепції національно-патріотичного виховання на уроках біології»       (грудень)
 • Аврамич В.О. «Здоровий спосіб життя-запорука успіху»     (квітень)

Керівникам ШМО підготувати і провести методичні шкільні заходи:

 • конкурс педмайстерності «Учитель року»;
 •  виставку методичних матеріалів учителів школи                                                                ( квітень)
 •  огляд-конкурс «Сучасний урок засобами мистецької освіти»                                           (грудень)
 •  педагогічні читання «Вивчаємо педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського».        ( квітень)
 • з метою впровадження інноваційних технологій в організацію роботи шкільних методичних об’єднань провести засідання на тему: «Формування креативної особистості у загальноосвітньому закладі засобами мистецької освіти»  ( протягом року)

Керівникам гуртків :

 • провести творчий звіт гурткової роботи  школи                                                                         (квітень)

Для надання допомоги молодим вчителям

визначити наставників :

 • Козоріз Л.В.  учителя обслуговуючої  праці, вищої категорії,  методист до вчителя трудового навчання Драниці П.Ю.;
 • Бондарєва О.М. вчителя фізичної культури, вищої категорії до вчителя фізичної  культури Бондарєва Д.О.
 • Степаненко І.П. вчителя початкових класів, вищої категорії, ст.вч. до вчителя початкових класів Хмельницької О.В.

Схема роботи шкільних методичних обєднань

Циклограма методичної роботи  на 2016-2017 навчальний рік

Форма входу
Логін:
Пароль:
 
Карта сайта
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Годинник
 >
Педагогічна преса

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м.Переяслава-Хмельницького - Україна © 2020Украинский портАл каталог сайтів Общественные науки в каталоге сайтов