сучасна...
    традиційна...
      інноваційна...
Переяслав-Хмельницька
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІст. №5

офіційний шкільний сайт
Адреса: 08403, Київська обл.,
м.Переяслав-Хмельницький,
вул. Космонавтів 22
Телефон:
7-21-49 (Секретар)
E-mail:
zooch5@ukr.net
Попередній
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
Наступний
Меню сайта
 
Про школу
 
Дозвілля
 
Корисні посилання
Ми знаходимось тут
 

Календарно-тематичне планування

Віртуальні кабінети

Головна "Природознавство"

Нормативно-правова база

Методичні рекомендації

Навчальні програми

Календарно-тематичне планування

Розробки вчителів

Природознавство 5 клас 2015 - 2015 рік  (за новою програмою)

Календарно - тематичне планування з природознавства у 5 класі за новою програмою 20132014

ВСТУП (5 год)

 

Дата

Зміст уроку

Пр. роботи, Д.

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

1

 

Науки, що вивчають природу.

 

Організація спостережень за явищами природи.

називає: природничі науки(біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи; 

методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання); обладнання для вивчення природи (лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні прилади); іменавчених-натуралістів (2-3) та їхній внесок у вивчення природи;

описує призначення простого обладнання (лупи, термометра, лінійки, мірного циліндра) для природничо-наукових спостережень та дослідів;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

уміє знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях з природничих наук;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях;

2

 

Методи вивчення природи.

ДП Складання переліку побутових вимір. приладів та здійснення вимірювання за доп. одного з  них.

3

 

Практична робота1

Ознайомлення з довідковими видан. різних типів: енциклоп,словн., довідн. величин, атласи географ. карт, атласи-визначн. рослин і тварин, хрестоматії з природознавст, Інтернет-ресурси

4

 

Обладнання для вивчення природи.

ПР2 Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень та дослідів.

5

 

Захист міні – проекту:визначні вчені – натуралісти

 

 

ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС  (14)

6

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання

 

називає: характеристики; прилади та інструменти для   вимірювання розмірів та маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів; властивості рідин; властивості твердих тіл; найпоширеніші в природі  хімічні елементи (2-3);

способи розділення сумішей ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

 

наводить приклади: тіл і речовин, що оточують людину; чистих речовин і сумішей (2-3); неорганічних та органічних речовин (2-3); природних явищ (фізичних, хімічних, біологічних); явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються;

 

характеризує: горіння як приклад хімічних явищ;

 

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

 

пояснює: відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; причини дифузії, особливості дифузії в газах, рідинах і твердих тілах;відмінності простих речовин від складних, чистих речовин – від сумішей; значення органічних речовин для живої природи;значення горіння і гниття;

7

 

Практична робота 3

 

Вимірювання  маси та розмірів різних тіл.

8

 

Речовини. Фізичні властивості речовин. 

 

9

 

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

10

 

Атоми і хімічні елементи.

 

11

 

Молекули. Рух молекул. Дифузія.

 

12

 

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.

 

13

 

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

 

ПР4 Розділення сумішей фільтруванням. 

14

 

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

 

Дослідницький практикум   

Дослідж. залежності шв випаровування рідини від темп.  та площі поверхні.

15

 

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.   

 

16

 

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

 

17

 

Міні-проект

§  Опале листя: користь чи шкода?

 

18

 

Узагальнення знань

 

 

ВСЕСВІТ  (11)

19

 

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

 

О.С.  за змінами вигляду зоряного неба впродовж календарного року; сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці.

називає: точки й лінії небесної сфери; сузір’я (2-3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею, туманностями різних типів, галактиками різних типів;

порівнює: планети різних типів;Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює: значення понять «сузір’я», «Сонячна система»;причину видимих рухів світил та зміну вигляду зоряного неба впродовж року;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці;

виявляє ставлення: до потреби пізнання Всесвіту, розвитку астрономічних та космічних досліджень;

оцінює значення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень; вивчення Всесвіту для потреб людини.

20

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

 

21

 

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства

ПР Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

22

 

Небесні тіла. Зоря – самосвітне  небесне тіло.

 

23

 

Відмінності між зорями.Міжзоряний простір.

 

24

 

Планети та планетні системи. Сонячна система.

ДПДослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

25

 

Відмінності між планетами.

 

26

 

Зоряні системи – галактики.

 

27

 

Відмінності між галактиками. Скупчення галактик.

 

28

 

Всесвіт та його складові. 

 

29

 

Міні-проект (за вибором)

§ Космос далекий і близький.

§ Світ галактик.

 

30

 

Узагальнення знань

 

 

ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ (16)

31

 

Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі.  

 

називає: учених, які пояснювали походження Землі (Ж. Бюффон, І. Кант, Д. Джинс, О. Шмидт) та відмінності між їхніми гіпотезами;сучасні погляди на виникнення Землі;

форму і розміри Землі; рухи Землі;фази Місяця; способи зображення Землі; материки та частини світу;склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води; 

наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі; використання води людиною;

описує внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: зміну дня і ночі; зміну пір року; зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні  Землі; причини сонячного і місячного затемнення;значення масштабу в створенні карт; утворення ґрунту; кругообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє: фази місяця на зображеннях; способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти (гори, річки, рівнини, моря, океани);  екватор, півкулі, полюси, паралелі імеридіани;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання;                                              вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях;

оцінює власний внесок у діяльність малої групи співробітництва, прагне аргументовано висловлювативласні судження.

32

 

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

ПЗЗнаходження на карті та глобусі екв, полюсів, меридіанів, півкуль.

33

 

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.Рухи Землі. Пори року.

О.С.: за повертанням листя і квітів рослин до Сонця; нагріванням тіл  променями Сонця

34

 

Способи зображення Землі. Масштаб.  

 

35

 

4.ПЗЗнаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів.

 

36

 

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту. 

Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.   

 

37

 

Повітря – суміш газів. Значення повітря

 

38

 

Властивості повітря.

.

39

 

Властивості води. Три стани води.

ДП Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти

40

 

Вода на Землі. Кругообіг води.

ДПДослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

41

 

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини

 

42

 

Розчини в природі

 

43

 

Значення води у природі

 

44

 

Використання води людиною.

 

45

 

Міні-проект (за вибором)

§  Чому ми бачимо тільки один бік місяця?

§  Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?»

§  «Професія» дощового черв’яка.

 

46

 

Узагальнення знань

 

 

 

 

 

 

Планета Земля як середовище життя організмів (15)

48

 

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

О.С. за основними в-ми живих організмів.

називає:  властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

 

наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем;

 

описує: пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

 

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій у екосистемах;

 

розпізнає найпоширеніші рослини і тварини своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварини своєї місцевості;

 

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

 

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

 

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивченуприродничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях.

49

 

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

 

50

 

Умови життя на планеті Земля.

Середовище життя.

 

51

 

Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

 

52

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

 

53

 

 Різноманітність середовищ життя.   

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

 

54

 

 Водне середовище життя. Пристосування організмів до  життя у воді.

 

55

 

 Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

 

56

 

 Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

 

57

 

. Співіснування організмів.

 

58

 

 Угруповання організмів. Екосистеми. 

 

59

 

 Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

 

60

 

 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

ПЗ

61

 

 Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

ПЗ

62

 

 Міні-проект (за вибором)

§   Бактерії корисні та шкідливі.

§   Тварини минулого.

 

 

63

 

Узагальнення знань

 

 

Тема 3. Людина на планеті Земля (6)

64

 

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

 

називає:  джерела забруднення навколишнього середовища;наслідки  забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, що їх занесено до Червоної книги України;

пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

виявляє бережливе ставлення до природи;

дотримується екологічних норм поведінки у природі.

65

 

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. 

 

66

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,    боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів

Дослідницький практикум

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

67

 

Охорона природи. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

 

68

 

Практичні роботи

 Складання Червоної книги своєї місцевості.

 

69

 

Міні-проекти (за вибором)

§  Чи не перетвориться Земля на пустелю?

§  Будь природі другом!

 

70

 

Узагальнення

 

 

             

 

 

 

Форма входу
Логін:
Пароль:
 
Карта сайта
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Годинник
 >
Педагогічна преса

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м.Переяслава-Хмельницького - Україна © 2020Украинский портАл каталог сайтів Общественные науки в каталоге сайтов