сучасна...
    традиційна...
      інноваційна...
Переяслав-Хмельницька
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІст. №5

офіційний шкільний сайт
Адреса: 08403, Київська обл.,
м.Переяслав-Хмельницький,
вул. Космонавтів 22
Телефон:
7-21-49 (Секретар)
E-mail:
zooch5@ukr.net
Попередній
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
Наступний
Меню сайта
 
Про школу
 
Дозвілля
 
Корисні посилання
Ми знаходимось тут
 

Готуємося до атестації

Новий порядок атестації педагогічних працівників

http://pon.org.ua/templates/Default/images/spacer.gifЯк уже повідомлялося, 23 січня цього року набрав чинності наказ МОНМСУ від 20 грудня № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Наказом установлено, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та  педагогічні звання вчителям та викладачам, які викладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

Крім того, до пункту 3.20 Типового положення внесено зміни, відповідно до яких такі вчителі мають підвищувати кваліфікацію лише з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Вимога про обов’язкове підвищення кваліфікації з усіх навчальних дисциплін, які викладає вчитель, застосовуватиметься лише стосовно тих вчителів які, будуть атестуватися за новими правилами, тобто починаючи з 2012 року. Кваліфікаційна категорія, присвоєна вчителям, які атестувалися до 2012 року і не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації.

Оплата праці у таких випадках здійснюється за присвоєною кваліфікаційною категорією та поширюється  на все педагогічне навантаження.

У зв’язку з уведенням норми про підвищення кваліфікації з усіх навчальних дисциплін, які викладає вчитель, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти доручено забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, за інтегрованими програмами.

Крім того, прийнятими Змінами до Типового положення скорочено термін, у який педагогічний працівник може претендувати на присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії. Тепер педагогічний працівник може подати заяву про присвоєння йому більш високої кваліфікаційної категорії через два роки після присвоєння попередньої категорії (пункт 1.8 Типового положення).

Змінами до Типового положення передбачено, що педагогічні працівники, яких внесено до списків для проходження чергової атестації вправі подати до атестаційної комісії заяву про присвоєння їм наступної кваліфікаційної категорії (пункт 3.1 Типового положення).

Типове положення також доповнено нормою, яка дає право членам атестаційних комісій, які не згодні з прийнятим комісією рішенням, додати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника (пункт 3.7 Типового положення).

Зазнали також незначних змін норми щодо визначення питань про перенесення строку чергової атестації (пункт 3.2), участь працівника на засіданні атестаційної комісії (пункт 3.6), збереження кваліфікаційних категорій за працівниками, які переходять працювати на інші педагогічні посади (пункт 3.22), порядок присвоєння педагогічних звань (пункт 3.9) , а також деякі інші пункти Типового положення.

За матеріалами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

Атестація педагогічних працівників Переяслав-Хмельницької ЗОШ №5

Основна мета атестації - розвиток навчального закладу. В контексті основних функцій менеджменту атестацію можна розглядати як стимулюючу функцію розвитку як персоналу, так і самої школи. Усі функції менеджменту логічно взаємопов"язані. Якщо першочерговою є постановка мети діяльності закладу, то слід наголосити, що починається цей процес з аналізу стану школи на даний момент. Саме результати проведення атестації дають вичерпну  інформацію з цього питання.

Наступним кроком має бути планування й прийняття рішень, а також організацій та мотивацій функції.

Завершує цей процес контроль досягнутих результатів, тобто проведення наступної атестації через визначений час.

Такий безперервний процес стане основою для подальшого планування й прийняття рішень, спрямованих на постійний розвиток.

Саме тому атестація - це "альфа" і "омега" просування уперед. Із неї починається постановка мети, реальної й конкретизованої для даного етапу, а аналіз досягнутих результатів дозволяє викреслити основні задачі для наступних етапів розвитку організації.

Головне призначення атестації - це спрямованість процесу на те, щоб кожний наступний етап сприяв росту конкретного співробітника, так і усього колективу загалом.

При проведенні атестації необхідно неухильно додержуватися вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. № 310, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.93 р. № 179 із змінами і доповненнями, та керуватися кваліфікаційними характеристиками педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії.

Вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних узагальнюючих документів проводиться членами атестаційної комісії і працівниками методичних кабінетів відділів освіти районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад. 

Кожного року проводиться атестація педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ст. №5. 

 

 Накази "Про проведення атестації педагогічних  працівників у 2015-2016 навчальному році" та " Про створення атестаційної  комісії" в  Переяслав - Хмельницькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 5

 План
заходів атестаційної комісії
з проведення атестації педагогічних працівників  ЗОШ І-ІІІ ст № 5

у 2016/2017 навчальному році

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Видання наказу «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу»

до 20.09.2016 р.

директор навчального закладу

2.

Ознайомлення працівників з наказом «Про створення атестаційної комісії  та затвердження її складу»

До 01.10.2016 р.

секретар атестаційної комісії

3.

Проведення заходів з вивчення у трудовому колективі Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Жовтень — листопад  2016 р.

заступник ди­ректора з навчально-ви­ховної роботи

4.

Складання та направлення до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

до 10.10.2016 р.

директор навчального закладу

5.

Прийом атестаційною комісією заяв від педагогічних працівників про проходження позачергової атестації або про перенесення терміну чергової атестації, подань керівника та педагогічної ради навчального закладу

до 10.10.2016 р.

секретар атестаційної комісії

6.

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії, затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться

до 20.10.2016 р.

голова та члени атестаційної комісії

7.

Затвердження графіка роботи атестаційної комісії

до 20.10.2016 р.

голова та члени атестаційної комісії

8.

Ознайомлення працівників, які атестуються, з графіком проведення їх атестації

до 20.10.2016 р.

секретар атестаційної комісії

9.

Розгляд заяв про перенесення атестації та прийняття рішень атестаційною комісією

Вересень 2016 р- березень  2017 р.

голова та члени атестаційної комісії

10.

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються

згідно з графіком 3

20.10.2016 р. до

15.03.2017 р.

голова та члени атестаційної комісії

11.

Подання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника, який атестується

до 01.03.2017 р.

директор навчального закладу

12.

Ознайомлення працівника з характеристикою, наданою керівником

з 01.03.2017 р. до 20.03.2016 р.

секретар атестаційної комісії

13.

Підсумкове засідання комісії І рівня

до 01.04.2017 р.

голова атестаційної комісії

14.

Оформлення та видача атестаційних листів

протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії

голова та секретар атестаційної комісії

15.

Видання наказу про присвоєння  кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів)

протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії

директор навчального 

закладу

16.

Узагальнення результатів атестації

травень 2017 р.

голова та члени атестаційної комісії

17.

Розгляд результатів атестації на засіданні педагогічної ради навчального закладу

травень 2017 р.

директор навчального закладу

               Директор школи                         Т.В.Касьян 

 

 

Список

педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, які будуть атестуватися у 2016-2017 н.р

№ п\п

Прізвище,
ім′я, по батькові

Освіта

Спеціальність за дипломом

Який предмет викладає

Рік попередньої атестації

Результати  попередньої атестації

Курси підвищення кваліфікації

На що претендує

 

Категорія

Звання

 

Катего-рія

Звання

 

1

Бондарєв Олександр Миколайович

Вища

Рос.мова
та література

Основи здоров’я, фізична культура, захист Вітчизни

2012

Вища

-

2016,
 2017

Підтвердження вищої

-

 

2

Ігнатенко Валентина Василівна

Вища

Вч.хімії та

 обсл. праці

Хімія

2012

Вища

-

2016

Підтвердження вищої

-

 

3

Дзюба Оксана Юріївна

Вища

Вч.історії та народознавства

історія

2012

Вища

-

2017

Підтвердження вищої

-

 

4

Безпала Олена Миколаївна

Вища

Вч.укр..мови та літератури , іноземної мови

Англійська мова

2012

Друга

-

2016

Встановлення першої категорії

-

 

5

Сідько Ніна Григорівна

Вища

Вч. укр..мови та літ. фр. мови та англійської мови

Англійська мова

2012

Вища

Вчитель-методист

2015

Підтвердження вищої

Підтвердження вчитель-методист

 

6

Стріха Наталія Валентинівна

Вища

Викладач загально-технічних дисциплін, вчитель математики

Математика,
інформатика

2012

Друга

-

2017

перша

-

 

7

Якименко Валентина Сергіївна

Вища

Вч. англ..мови та французької мови

Вч.поч.
класів

2012

Вища

Старший вчитель

2016

Підтвердження вищої

Підтвердження звання старший вчитель

 

 

                                               Директор школи                                     Т.В.Касьян 

Форма входу
Логін:
Пароль:
 
Карта сайта
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Годинник
 >
Педагогічна преса

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м.Переяслава-Хмельницького - Україна © 2020Украинский портАл каталог сайтів Общественные науки в каталоге сайтов